ALATES 20 EUR OSTUST SAATMINE TASUTA

Turu-uuringu I osa: tellimustortide turg

Viisime mai alguses tellimustortide valmistajate hulgas, kellega õnnestus kontakti leida,  läbi küsitluse ning nüüd on aeg tulemustest kokkuvõte teha. Küsimustik jääb endiselt kättesaadavaks ning loeme kõiki vastuseid, mis sinna laekuvad.

Küsitlus on kolmeosaline ning ning tänases artiklis tutvustame selle esimese osa tulemusi – tortide tellimise turu üldist olukorda. Järgmistes artiklites räägime täpsemalt torditegemise protsessist ning torditegijate tagasisidest meie visioonile.

Meie küsitlusele on siiani vastanud 51 tordimeistrit. Leidsime vastajad oma tuttavate torditegijate hulgast, Facebookis Koogimeistri grupist ning Tordimeistrite Liidu kodulehelt. Kuna lisaks küsitluse blogis ja meie facebooki lehel jagamisele võtsime meistritega ka isiklikult ühendust, siis võib küsitlusele vastajate hulgas olla ebaproportsionaalselt palju tellimustortide valmistamisele tõsiselt pühendunud kokkasid. Me eeldame, et kodudes on vähemalt sama palju tortide valmistajaid, kellele võiks AZZZA rakendus huvi pakkuda. Lihtsalt nendeni oli meil raskem jõuda.

Millises juriidilises vormis teostad tellimustortide valmistamist?

Tegevusvorm

Näeme vastustest, et umbes 65% vastajatest teevad torte selleks loodud ettevõttest, vastavalt kas põhitööna (43%) või põhitöö kõrvalt (22%).

Kui teadlik oled seaduslikest nõuetest toidu käitlemisele ja müügile?

Nõuete täitmine

Tore on näha, et enamus küsitlusele vastajaid tunnevad toidu käitlemise ja müügile esitatavaid nõudeid ning järgivad neid. Siiski leidub ka neid, kes küll pakuvad küllalt suurel hulgal tellimustorte, kuid nõuetest teadlikud ei ole või ei täida neid veel täielikult.

Loodame siin tulevikus rohkem abiks olla, kuid esialgu soovitame lugeda Tordimeistrite liidu lehel olevat olulise info kogumikku ning tutvuda FoodDocs pakutavate võimalustega vajalik dokumentatsioon digitaalselt koostada ja asjakohane hoida.

Mis on sinu motivatsioon?

Motivatsioon

Torditegijad paistavad olema eelkõige altruistlikud – nende põhiline motivatsioon on rõõmustada teisi omavalmistatud tortidega (84%), sellele järgnevad nauding maitsvate asjade valmistamisest (53%) ning tortida kaunistamisest (49%). Alles siis nimetati ka raha teenimist kas lisarahana või põhisissetulekuna (28%).

Kes on sinu kliendid?

Kliendid

Klientideks on enamusel vastanutest kõik soovijad ning peaaegu pooled saavad teenindada kõiki soovijaid. Eelkõige sellistele torditegijatele võiks abiks olla AZZZA poolt tulevikus pakutav poelahendus, et nad leiaks üles ka need kliendid, kes neid veel ei tunne.

Samas kondiitrid, kes valmistavad torte kas piiratud arvul või ainult oma tuttavatele, võivad loobuda avaliku poe pakkumistes osalemisest ning kasutada ainult haldusrakendust poolt, mis aitab hoida silma peal kalendril, hallata tellimusi ja vajaminevaid materjale ning koguda kokku ideid.

Millised on sinu põhilised kliendisegmendid?

Kliendisegmendid

Konkurentsitult suurim hulk tellimustorte tehakse väikelaste sünnipäevadele (86% vastajatest täidab neid tellimusi), sellele järgnevad juubelid (72%), pühad (59%), asutustes peetavad üritused (51%) ja pulmad (37%).

Nimetati ära veel tavalised sünnipäevad, muud perekondlikud sündmused, üllatustordid ja gluteenitalumatutele küpsetised.

Kui palju tellimusi kuus umbes täidad?

Tellimuste arv

Vastajate poolt tehtav tortide kogus kuus jaguneb peaaegu ühtlaselt meie väljapakutud suurusjärkude vahel, olles kergelt kaldu pigem vähem torte tegijate poole. Siit on näha, et ka pühendunud kondiitritel on keeruline teha tellimustööna rohkem kui keskmiselt üks tort päevas.

Kas see on Sinu jaoks kasumlik tegevus?

Kasumlikkus

Rõõm on tõdeda, et suurem enamus (49%) tellimustortide valmistajaid on suutnud ettevõtmise viia kasumisse ning sellele järgneb 23,5%, kes püüdlevad kasumlikkuse poole.

On muidugi teatud hulk neid (15,7%), kes ei püüagi kasumlikuks saada. Nii on vastanud eelkõige need, kes teevad tellimustorte ainult oma tuttavatele ja koguseliselt vähem kui kasumlikud kondiitrid.

Kui kaua oled sellega tegelenud?

Tegevusaeg

Ka seda “pirukat” on rõõm vaadata. Suurem osa küsimustikule vastajaid on tortide valmistamisega tegelenud üle 2 aasta (60.8%). Jätkuvalt tuleb juurdekasvu nii nende hulgast, kes on sellega tegelenud 1-2 aastat (23,5%) kui ka alla aasta (15,7%).

Küsimust seades eeldasime, et umbes 2 aastat on see piir, kus on omandatud juba teatud kogemus ning ka selgeks mõeldud, kas tordivalmistamisega jäädakse tegelema pikemaks ajaks või mitte.

Mis on Sinu tulevikuplaanid?

Tulevikuplaanid

Hea on tõdeda, et enamus vastajaid soovib kas laiendada tegevust või jätkata samal moel.

Loodame olla kasulikud mõlemale. Tahame aidata kõigil muuta administratiivsed tegevused kergemaks ja mugavamaks ning neil, kes tegevust laiendada soovivad, leida uusi kliente.

Kokkuvõtteks

Meie küsitluse põhjal paistab Eesti tellimustortide turg elava ning kasumlikuna, kuid näeme ka mitmeid kohti torditegijate ja tellijate abistamiseks selles valdkonnas.

Järgmises artiklis tutvustame meie küsitluse vastuste põhjal tellimustortide tegemise protsessi. Selle osa teeb põnevaks lahtiste küsimuste osa, kust tuli mitmeid huvitavaid kommentaare ja küsimusi, millest olulisematele ka vastame.

Seni aga palume kõigil tellimustortide valmistajatel, kes veel ei ole küsimustikule vastanud, seda teha. Meile on abi igast laekuvast kommentaarist ja küsimusest oma tegevuste suunamisel ja prioritiseerimisel. Siiani oleme suures osas saanud kinnitust oma visioonile, kuid on tekkinud ka mõtlemiskohti eesmärkide kohendamiseks.

Kui sulle oli artiklist kasu, siis näita seda. Kliki südamel!

Lisa kommentaar

See veebileht kasutab spämmi vähendamiseks Akismetit. Uuri lähemalt, kuidas sinu komentaari andmeid töödeldakse.

Shopping Cart
Scroll to Top