ALATES 20 EUR OSTUST SAATMINE TASUTA

Turu-uuringu III osa: AZZZA rakenduse plaanitud funktsionaalsus

Viisime mai alguses tellimustortide valmistajate hulgas läbi küsitluse ning oleme juba läbi kahe artikli tulemusi tutvustanud. Nüüd on kord kolmanda ja sarja viimase artikli käes, kus räägime tagasisidest meie rakenduse visioonile.

NB! Küsimustik jääb endiselt kättesaadavaks ning loeme kindlasti kõiki vastuseid, mis sinna laekuvad.

Esiteks palusime hinnata mõnede väidete tõesust

Graafikul on erinevad nimetatud väited toodud hinnanguliselt kõige rohkem äratundmist leidnud väidetest vähema suunal (keskmise hinnangu järgi). Tulemused suuresti kinnitasid meie endi mõtteid ja arusaamisi. Kolme olulisemat punkti siinkohal ka kommenteerin.

Peamiseks eelduseks AZZZA ehitamisel on see, et mitte ainult torditegijad vaid suurem osa mikroettevõtjatest, kes on loonud oma nn elustiiliäri, tahavad võimalikult vähe aega ja närve kulutada tellimuste haldusele ja muudele pigem bürokraatia valdkonda kuuluvatele tegevustele. Nende motivatsiooniks on eelkõige võimalus teha erilisi, maitsvaid, ilusaid, kasulikke asju – seda kinnitasid ka meie küsimustiku esimese osa vastused. Kõik ülejäänu on pigem hirmutav ja/või tüütu. Mul on hea meel uuringust sellele kinnitust saada, sest see näitab, et meie rakendusel on võimalik oma koht leida, ning julgustab meid edasi liikuma.

Olulisuselt teiseks väiteks kujunenud mõte oli minu jaoks isiklikult üllatus. Enne seda, kui mu hobikokast õde Maili selle välja ütles, ei oleks ma arvanud, et mobiiliversioon sellest rakendusest võiks olla palju olulisem kui veebiversioon. See oli temaga suheldes tõeline ahhaa!-moment. Siia küsitlusse sai see teema lisatud just selleks, et kontrollida, kas see on ka ülejäänud tortivalmistajate puhul nii või on see ainult minu õe eripära. Selgub, et see ongi üldine trend ning mul on väga hea meel, et sellest rakenduse arendamisel lähtusime.

Kolmas punkt on minu nägemuses tegelikult esimeses punktis toodud probleemi lahendus. Kui on olemas üks mugav ühtne lahendus kõigi tugiprotsesside haldamiseks, siis saabki need tüütud tegevused kiiremini ja mugavamalt kaelast ära ning pühendada rohkem aega põhitööle.

Ülejäänud väiteid ei hakka eraldi kommenteerima. Need lähevad suuresti kokku ka teiste arvamustega ning aitavad meil paremini oma tööd prioritiseerida.

AZZZA visioon

Järgmises uringu osas tutvustasime AZZZA haldusrakenduse visiooni. Andsime võimaluse vabas vormis kirjeldada, mis mõtteid see tekitab. Kui sa ei ole veel AZZZA visiooniga tuttav, siis pikema kirjelduse leiad artiklist “AZZZA lihtsustab mikroettevõtja tööprotsesse”.

Enamus tagasisidest oli positiivne – “sellise kirjeldusega rakendus tekitab huvi”, “prooviks heal meelel”, “põnev”, “huvitav”. See tekitab ka meis optimismi ja jõudu jätkata selle visiooni teostamist. Suur tänu kõigile kommenteerijatele!

Ühe mõttena toodi välja, et meie nimi ei tekita usaldust. Kuna see oli üksik arvamus, siis läheme esialgu ikkagi edasi praeguse nimega.

Samuti leidus tervislikku skeptismi, et kas selline lahendus on üldse võimalik ja kui on võimalik, siis kas see on ka mugav. Kommenteerin siinkohal, et tehniliselt on see kindlasti võimalik – nii funktsionaalsus kui mugavus. Tehnilisest küljest olen need asjad läbi mõelnud, olen sarnaseid rakendusi teinud suurettevõtetele ning tean, et see on võimalik. Aga kas see ka reaalselt nii olema saab? Enne ei ole võimalik seda 100% kindlusega välja öelda kui oleme päriselt saanud visiooni teostatud. Kindlasti on riske, mis võivad tõeks saada ja takistusi, mis võivad meie teele tulla.

Pole ka võimatu, et seda protsessi läbi tehes, saades tagasisidet ja õppides oma vigadest, kohendame ka visiooni. Lõpp-tulemus ei pruugi tulla täpipealt see, mille visiooni te praegu lugeda võite. Aga sellisel juhul võin üpris kindlalt väita, et tulemus on veelgi parem kui praegune nägemus

Rakenduse funktsionaalsuste olulisus vastaja jaoks

Palusime hinnata, kui olulised on vastajale küsimuses nimetatud rakenduse võimalused.

Graafikul on erinevad nimetatud võimalused toodud hinnanguliselt kõige olulisemast vähemolulise suunal (keskmise hinnangu järgi). Sellelt graafikult võtame suures osas oma tööde prioriteedid. Osad funktsionaalsused on siiski juba töös (ja peaaegu valmis avalikuks kasutuseks), sest alustasime nendega enne selle küsitluse tulemuste analüüsi.

Samuti on mõned võimalused eelduseks teistele, nii et päris täpselt selles järjekorras ei saa neid teostada. Üheks selgeks näiteks on, et tellimuse täitmiseks vajalikud tegevused peavad kuidagi olema tellimuse juures hallatud, et neid saaks kalendrisse sünkroniseerida – kui just ei sünkroniseeri ainult lõplikku üleandmist.

Minu üllatuseks on tagasiside ja kommentaaride saamine kõige kõrgemal kohal selles nimekirjas. Ilmselt on see kõige suurem puudus praegu kasutatavate lahenduste juures.

Tahan siinkohal kasutada võimalust distantseerida meie rakendust sellest praktikast, mis on kasutusel mõnedes välismaa portaalides. Nimelt on nendes võimalik teatud summa eest pakkujale ebameeldivaid kommentaare kustutada või sisestada kommentaare ka siis, kui tellimust ei ole esitatud. Tagasisidet tellimuse kohta saab anda ainult selle teinud klient. Pakkujal on aga võimalus kõigile kommentaaridele vastata, et neid vajadusel lugejate jaoks konteksti panna või lihtsalt kommenteerijat tänada. Samas kommentaaride kustutamist me klientide heaolu nimel ei ole nõus tegema.

Veel üks üllatus tulemuste hulgas on minu jaoks see, et kõige vähem oluliseks on peetud raamatupidamisteenust. Minu oma ettevõtte juures on just kõige tüütum ametlik raamatupidamise haldus, kuigi ma seda päris ise ei tee, sest abiks on tore raamatupidaja. Sellegipoolest võtame küsitluse tulemusi arvesse ning teostame raamatupidamise osa peale siin olulisemaks peetud funktsionaalsuste loomist.

Kui palju oleksid nõus maksma antud teenuse eest?

Selle küsimuse juures pean kõigepealt vabandama. Küsimuse esialgses versioonis puudus vastusevariant “sobivat hinda ei ole”. Me oleme väga tänulikud vastajale, kes sellele meie tähelepanu pööras ning tänu kellele parandasime selle vea. Kuna parandus toimus juba töötavas vormis, siis võisid jääda mitmed olulised kommentaarid saamata ning siinsed numbrilised tulemused ei pruugi kajastada tegelikkust.

Täismahus tasub siinkohal välja tuua aga mitmed selle küsimuse kommentaaridesse laekunud vastused:

  • “Tutvumine võiks soodsam olla või siis mingi lihtsam lite versioon ka mis oleks ehk odavam või tasuta. Tundub kallis.”
  • “väiksese tellimuste mahu korral on kuumaks koormav, kuid suurema mahu korral oleks mõistlikum kuutasu ilma vahendustasuta. Kuna raamatupidamine on paljudel niigi sisseostetav teenus, siis võiks seemoodul olla eraldi lisatasu eest.”
  • “Oleneb kui palju tellimusi on, sellele vastavalt võiks ka olla teenustasu”
  • “Hetkel tundub 25 eurot kuus liiga palju aga kui suudate pakkuda täisteenuse, mis WordPressi omast parem, siis igal juhul kasutan. WordPressi oma liiga keeruline ja paljude omadustega (laoseisjne.) Minu jaoks kõige olulisem kliendibaasi loomine, mille põhjal infot saata ja näiteks juba ette teada, millal selle kliendi (või kliendi lapse) sünnipäev on. Siis ju tellib alati tort ja kui ei telli, siis kohe uurida, miks ei telli :)”
  • “Max 5% tordi hinnast”

Hinna küsimus on raske kõigile ettevõtjatele ning ma täiesti mõistan seda. Selge on see, et tellimustordid jm eritellimusel, armastusega tehtud kaup maksab palju ning torditegijad ei ole nõus hinnas alla tulema, et hinnatundlikule kliendile vastu tulla. Samas kui selline on reaalne hind, siis miks seda hinda mitte küsida? Pööran teie tähelepanu sellele, et meie tellimustortide turu uuringu esimesest osast tuli kaudselt välja ka see, et nõudlus on pigem suurem kui võimekus seda rahuldada ning see tähendab võimalust küsida suuremat hinda – selline on majanduse üldine loogika. Kas võib olla, et meie torditegijad on hoopis liiga tagasihoidlikud olnud hinna küsimisel? Kõik loomulikult ei suuda sellist hinda maksta, kuid kas kõik peavadki suutma igaks sündmuseks tellimustorti osta?

Meie omalt poolt ei ole veel hinda 100% lukku löönud, vaid katsetame esialgu Excelites läbi erinevate hinnaskeemidega, sealhulgas siin välja pakutud variantidega. Olen toodud kommentaaridega suuremas osas nõus ning umbes selliselt me praegu hinnastamist ka ette kujutame.

Esimene versioon on plaanis välja lasta täiesti tasuta ning esialgu sel kujul jääbki ta alati tasuta kasutamiseks. Samuti kaalume viise rakenduse võimalusi ja toimimist tutvustada ilma, et seda reaalselt ostma peaks. Kindlasti kirjutame artikleid ning ehk loome ka tutvustavaid videosid, kuid saan aru, et ise läbi proovimine oleks hoopis teistmoodi kogemus. Kuidas seda hästi võimaldada, ma veel ei tea, kuid suur tänu selle kommentaari eest ning kindlasti võtame sellist soovi arvesse.

Samuti on plaan, et väiksema mahuga tortide valmistajad maksaksid vastavalt kasutamisele. Kui mõnel kuul ei ole ühtegi tellimust, siis ei peagi midagi maksma, kuid kui tellimus on, siis teatud protsent selle hinnast jääb rakenduse tasuks. Praegu on arendatud sellise eeldusega, et rakenduse kasutaja seab oma soovitud hinna ning sellele lisatakse rakenduse vahendustasu ning muud lisad (nt käibemaks, kui on tegemist käibemaksukohuslasega). Seega võib öelda, et see ei ole mitte lisakulu tordi tegijale, vaid hoopis tordi tellijale.

Suurema mahuga tortide valmistajad seevastu maksaksid konkreetse igakuise summa ning selle raames võivad kasutada rakendust ükskõik kui suure hulga tellimuste haldamiseks. See võimaldab mahu pealt saada teatud kokkuhoiu.

Kindlasti erinevad juurde erinevad moodulid, mis mõnele kasutajale on vajalikud ning teistele mitte. Nende puhul tuleb hind konkreetse mooduli kohta ning selle suurust hetkel ei oska ennustada. Nimetasin raamatupidamist siin esimesena sellepärast, et ma ise pidasin seda üheks olulisemaks. Siin on kindlasti juba ka raamatupidaja soovitud tasu oluline näitaja ning seda kindlasti ei peaks maksma need, kellel raamatupidamine muul moel korraldatud on. Samuti on selliseks mooduliks tõenäoliselt online-poodidesse oma tellimuste edastamine, sest selle kulu oleneb online-poodide valmisolekust seda meile võimaldada. Kindlasti on selliseid mooduleid veel, kuid praegusel hetkel ei hakka neid siin nimetama, sest need on paljuski alles idee tasandil.

Kokkuvõtteks

Meil on väga hea meel kogu tagasiside eest! See annab meile palju ideid ja jõudu edasi liikuda ja AZZZA visiooni ellu viia.

Kui aga tundub, et Sinul on midagi siin loetust hoopis teistsugust öelda, siis palume Sul samuti täita küsimustik või jätta oma kommentaar siia samasse artikli alla. Loeme kõiki vastuseid ning oleme sealt juba praegu leidnud palju huvitavat materjali, mida rakenduse arendamisel ja prioriteetide seadmisel silmas pidada.

Püüame juba augusti jooksul teha kättesaadavaks esimese versiooni meie rakendusest. Loodame sellega vastata nii mõnelegi küsimusele ning samas saada tänu sellele veelgi paremat tagasisidet sellele, kas meie välja mõeldud lahendus liigub õiges suunas. Rakenduse esimesest minimaalsest versioonist saate hea ülevaate artiklist “AZZZA rakenduse esimene versioon on valmimas”.

Ma ise ootan juba kannatamatult, et oleks võimalik esitada tellimusi otse meie veebilehelt. Selle lahendamiseks on kuklas küpsemas võimalused, kuidas seda olukorda kiirendada, sest tarkvaraarendus võtab paratamatult palju aega. Seega kutsun Teid jälgima meie Facebooki lehte ja liituma meie uudiskirja lugejatega, et nendest mõtetest esimesena osa saada.

Jaga tekkinud mõtteid ka allpool kommentaarina! 😉

Soovid aga rohkem teada tordi tegemise protsessist, siis soovitame pilgu peale heita turu-uuringu sarja teisele artiklile.

Kui sulle oli artiklist kasu, siis näita seda. Kliki südamel!

Lisa kommentaar

See veebileht kasutab spämmi vähendamiseks Akismetit. Uuri lähemalt, kuidas sinu komentaari andmeid töödeldakse.

Shopping Cart
Scroll to Top