ALATES 20 EUR OSTUST SAATMINE TASUTA

Tordi kohaletoimetamise viis

Turu-uuringu II osa: tellimustordi valmimise protsess

Viisime mai alguses tellimustortide valmistajate hulgas läbi küsitluse ning nüüd on aeg tulemustest kokkuvõte teha. Küsimustik jääb endiselt kättesaadavaks ning loeme kõiki vastuseid, mis sinna laekuvad.

Eelmises artiklis tutvustasime meie uuringu tulemustest selguvat tortide tellimise turu olukorda – kui sa ei ole jõudnud seda veel lugeda, siis saad seda teha siin.

Selles artiklis räägime täpsemalt torditegemise protsessist – tellimuste saamisest tordi kätte toimetamiseni. Ma usun, et nii mõnelgi tordimeistril on põnev lugeda, kuidas teised tortide valmistajad on organiseerinud oma töö organiseerinud ning võib-olla sealt ka õppust võtta.

Kuidas kliendid sulle tellimusi esitavad?

Kliendi tellimuse esitamise viis

Tellimuse täitmine algab ikka tellimuse esitamisest. Meie küsitletud torditegijate vastustest tuli välja, et kõige suurem osa tellimusi tuleb otsekontakti teel. See tähendab tõenäoliselt kas korduvat klienti, muul moel tuttavat või kontaktid leitakse küll kodulehelt/Facebooki lehelt, aga ühendust võetakse otse.

Otsekontaktile järgnesid oodatult Facebooki erilehed, isiklikud lehed/messengerid ja oma koduleht.

Mis andmed on Sulle olulised saada tellimuse saamisel kliendilt?

kliendilt soovitud info

Lubasime siin vastata vabas vormis. Soovisime näha, mis tuleb peamisena pähe, ja mis võiksid olla need asjad, mis hästi meeles ei püsi.

Vastajate nimetatud vajalike andmete nimekirjade pikkus varieerus suurel määral – oli neid, kellele piisas paarist-kolmest näitajast, aga ka neid, kes väga detailset infot soovisid (nt kellele tort mõeldud (sugu, vanus), sündmuse tüüp, söömise aeg).

Oodatult tulid enamasti meelde vajadus teada tordi sisu, kujundust, kättesaamise aega (koos kellaajaga) ning suurust/kogust kilogrammides.

Huvitavam sellest, mida vastajad olulise infona kirja panid, on see, mida kirja ei pandud. Kas ei tulnud meelde või mõnda asja ehk ei tulegi pähe küsida. Tähtsamatena tooks ära näiteks tellija kontaktid, allergeenide info, transpordi vajadus. Kindlasti on sellised detailid kergemini meeles neil, kellel on standardiseeritud tellimusvorm ning võib-olla keskenduti ka vastamisel rohkem tordi parameetritele kui tellimuse täitmise olulisusele. Meie saime siit aga väga hea sisendi oma rakenduse arendamiseks.

Milliseid töövahendeid kasutad tellimuste haldamiseks (vali kõik, mida kasutad)?

tellimuse haldamise vahendid

Kondiitrid eelistavad selgelt kasutada pabermärkmikku. Pooled kasutavad siiski ka online vahendeid – vestlusprogrammidest spetsiifilisemate vahenditeni (WordPress.org, SmartAccounts, Isolta) välja.

Huvitav on näha, et ei nimetatud ühtegi olemasolevat pagaritöökoja / tordivalmistamise / tellimuste haldamise rakendust. Loodame, et suudame AZZZA rakendusega tõestada, et sellise abivahendiga on tellimuste haldus palju mugavam ja efektiivsem.

Kuidas Sa otsustad hinna, mida kliendilt tellimuse eest küsid?

hinnaarvestus

Selle küsimuse puhul oli kõigil võimalik vabalt kirjutada oma hinna kujundamise mudelist. Püüdsin neist sarnasemad koondada, et luua ülevaatlikku pilti.

Selgelt kõige enam on kasutusel kulupõhine arvestus (mõned lisavad sellele ka kasumimarginaali), mis võib hinna eraldi väljaarvutamise igal konkreetsel korral keeruliseks ja ajakulukaks muuta. Mitu vastajat mainiski selle tegevuse lihtsustamiseks vajalike tabelite või spetsiaalsete rakenduste kasutamist. Ka AZZZA rakenduses saab olema võimalik hinnaarvutust kulupõhiselt teha.

Teine suurem grupp vastajaid seab hinna hinnakirja või lihtsalt väljakujunenud hinna alusel. See on küll kiirem lahendus kui eelmine, kuid võib tähendada enesele märkamatult kahjumisse jäämist. Ka meie rakenduses on nii võimalik hinda määrata. Selle meetodi murekohtade lahendamiseks plaanime tulevastes versioonides kasutusele võtta statistikamooduli, mis aitab märgata muu hulgas toormaterjalide hindade muutusest tulenevat kahjumisse langemist.

Huvitavamatest mudelitest võiks mainida veel hinnamääramist tordi kujunduse keerukusastme põhjal ja kilo hinna põhjal. Minu nägemuse põhjal on ka neid võimalik lihtsalt meie rakenduses hallata. Võimalik, et mõne keerukama mudeli puhul tekib küsimus, kuidas seda meie rakenduses seadistada, kuid sellistele küsimustele vastame alati heal meelel.

Kuidas ostad materjalid tordi tegemiseks?

Analüüsime muu hulgas võimalusi lihtsustada tordi valmistajal vajalike materjalide tellimist ehk võimalusi AZZZA rakendusele lisada liidestusi veebipoodidega, mis laseks otse rakendusest sobivad materjalid koju tellida. Seetõttu soovisime teada, kas tordimeistrid praegu üldse ostavad materjale online poodidest.

Valdav enamus vastajaid toovad materjalid füüsilisest poest, kuid nende hulgas on suur hulk neidki, kes tellivad materjale lisaks ka online poodidest. Lisaks ilmnes, et on olemas ka torditegijad (küll väga väike protsent vastajaist), kes tellivad kõik tortide tegemiseks vajalikud materjalid veebist.

Meie usume, et trend on veebipoodide kasuks ning oleme arvamusel, et seda on oluline arvestada AZZZA rakenduse arendamisel.

Kindlasti ei hakka AZZZA ise pakkuma materjalide ostu oma keskkonnas. Pigem loodame leida häid partnereid, kellega koostöös sellist võimalust pakkuda. Online tellimused aitaksid lisaks materjali mugavamale kättesaamisele (aja kokkuhoiule) ka hinna kalkulatsiooni jaoks materjalide hinda mugavamalt rakendusse tuua ning kui õnnestub liidestuda mitme teenusepakkujaga, võib leida ka sobivaima hinna.

Millal küsid kliendilt arve tasumist?

tellimuse eest maksmise toimumise aeg

Sellest küsimusest selgub, et suur osa vastajaid palub kliendil tordi eest tasuda alles tordi kättesaamisel ning sama palju on neid, kellel arve tasumise osas kindlat reeglit ei ole. Seega on maksmine rohkem kaldu kättesaamise poole – mis võib olla ka tingitud osaliselt sellest, et hinna arvutamine (eriti kulupõhine) ei ole väga lihtne ning täpse hinna saab paika panna alles pärast konkreetsete kulude selgumist.

Muidugi oleks müüjal kindlam tunne, kui tellija on ostu eest tasunud ette, kuid tellija ilmselt eelistaks pigem hiljem maksta. Samas on online tellimuste puhul kujunenud tavaks pigem ettemaksmine kui tagantjärele.

AZZZA plaanib suunata kliente pigem ettemaksule. Samas ei saa klient enne tasuda kui tellimuse täitja on hinna omalt poolt kinnitanud (näiteks sõltuvalt erisoovidest). Seega kohe tellimisel tasumine ei ole suurel osal juhtudest mõeldav, kuigi müüja soovil kindlasti võimaldame ka seda.

Meie lahendus toetab lisaks võimalust ostjal ja müüjal otse suhelda ning edastada arve peale tellimuse edastamist, aga enne tellimuse üleandmist; tellija saab arve tasuda mugavalt online´is ning tellimuse täitja saab juba makstud raha materjalide ostuks kasutada.

Kuidas oled korraldanud kohaletoimetamise?

Tordi kohaletoimetamise viis

Suurem osa meie küsitlusele vastajatest soovivad, et klient tuleks ise tordile järele. Kuid viiakse ka ise kohale – kas väiksemas raadiuses või isegi kogu Eesti ulatuses. Nimetati ka kullerteenuse kasutamist, kohaleviimisel küsitavat lisatasu ning ka seda, et kohale viiakse ainult keerukama ülesehitusega tordid (nt pulmatordid).

Selline jaotus on täiesti mõistetav ning kinnitab meie arvamust, et kullerteenuse platvormile lisamisega ei ole hetkel vaja kiirustada. Pikas plaanis me selle kindlasti aga lisada soovime, et tortide kohaleviimine lihtsamaks muutuks

Mis on Sinu tööprotsessis praegu kõige raskemad kohad?

probleemid ja raskused

Meil on hea meel öelda, et päris mitmed vastajad ei leidnudki nimetamisväärseid raskusi või probleeme oma tööprotsessis. Allpool aga kokkuvõte neist muredest, mis märkimist leidsid.

Esimene ja konkurentsitult suurim mure paistab olema aja puuduse või aja juhtimisega seotud. Aega kahjuks kuskilt juurde tekitada ei saa, seda on meil kõigil täpselt sama palju – võimalik on ainult prioriteete seada ning otsustada, mida oma aja sisse mahutada.

Selle mure lahendamiseks püüame muuta tordi valmistamiseks vajalikud administratiivsed tegevused efektiivsemaks, vähem aeganõudvaks, ning aidata aega hallata kalendri abiga. Nii jääb rohkem aega tordi endaga tegelemiseks.

Ruumi puudus (nii köögi suurus kui ka külmikute mahutavus) on järjekorras teine mure, mille meie küsitlusele vastajad välja tõid. Kahjuks siin on meil keeruline abi anda.

Järgmiseks toodi välja klientide leidmist, konkurentsi ja turundamist. Selle taga võib olla kas võimalike klientide vähene teadlikkus või teenusepakkuja poolt vajadus läbi mõelda näiteks kohaletoimetamise paindlikkus; võimalus kuidagi eristuda nii, et ollakse valmis ka kaugemalt kohale tulema või mitmekesistada pakutavaid teenuseid selliselt, et see ei oleks probleem. Kindlasti leiab nii mõnigi klient tulevikus sobiva tordimeistri meie lehekülje kaudu.

Pakume tulevikus abi ka mõnede vastustes vähem nimetatud probleemkohtade juures – näiteks tellimuste haldamine, kliendihaldusprogramm, suhtlus ja kliendi soovide väljaselgitamine, materjalide planeerimine, arveldus, tordi hinna arvutamine jm.

Muid kommentaare oma praeguse tööprotsessi kohta?

Andsime vastajatele võimaluse ka üldisemalt oma tööprotsesse kommenteerida. Rõõm oli lugeda, kuidas nii mõnigi tordimeister leidis siin võimaluse väljendada, kuivõrd ta armastab seda tööd, seda mõnusalt loomingulist protsessi.

Oli muidugi ka neid, kes oma eelnevaid vastuseid täpsustasid või rõhutasid siin uuesti oma suuremaid probleeme (aja ja ruumi puudus!), kuid vastuste vähesusest võime järeldada, et suutsime protsessi eelnevate küsimustega piisavalt hästi katta.

Kokkuvõtteks

Lausa rabav on, millise aususega küsitlusele vastajad on tunnistanud oma probleeme ja selgitanud oma tööprotsessi. Loomulikult on kõik vastajad anonüümsed, vähemalt sihilikult me isikuandmeid ei küsi. Osad vastajad on leidnud aga vabateksti väljadel võimaluse oma kontaktandmeid jätta. Soovitame selle asemel liituda meie uudiskirjaga ja/või märkida meeldivaks meie Facebook leht – hoiame teid sealtkaudu kursis meie rakenduse valmimisega.

Kui aga tundub, et Sinul on midagi siin loetust hoopis teistsugust öelda, siis palume Sul samuti täita küsimustik või jätta oma kommentaar siia samasse artikli alla. Loeme kõiki vastuseid ning oleme sealt juba praegu leidnud palju huvitavat materjali, mida rakenduse arendamisel ja prioriteetide seadmisel silmas pidada.

Järgmises artiklis räägime täpsemalt sellest, mida arvasid meie küsitlusele vastanud tellimustortide valmistajad nendest funktsionaalsustest, mida oleme pikas plaanis meie rakendusse plaaninud. Vastamisele tulevad ka mõned küsimused, mis meie jaoks sinna jäeti.

Jaga tekkinud mõtteid ka allpool kommentaarina! 😉

Loe kindlasti ka eelmist selle sarja artikli: “Turu-uuringu I osa: tellimustortide turg”. Seal annan ülevaate kes, miks ja kellele tellimustorte valmistavad.

Kui sulle oli artiklist kasu, siis näita seda. Kliki südamel!

Lisa kommentaar

See veebileht kasutab spämmi vähendamiseks Akismetit. Uuri lähemalt, kuidas sinu komentaari andmeid töödeldakse.

Shopping Cart
Scroll to Top