ALATES 20 EUR OSTUST SAATMINE TASUTA

6 põhjust, miks ettevõtja olla on hea

Foto: Pexels

Sellest, miks võib mõte ettevõtlusega alustamisest hirmutada, oleme kirjutanud. Nüüd, kus hirmule on otsa vaadatud, on aeg rääkida, mis ettevõtjaks olemise nii nauditavaks teeb! Mis siis paneb ettevõtja silmad särama, mis on need väikesed isekad põhjused, miks me tagasi palgatööle ei taha minna?

Mina olen töötanud vabakutselisena praeguseks üle 4 aasta ning minu lugu on lihtne – teistele tööd tehes ei saanud ma oma tööd kunagi nii hästi teha nagu tahtsin. Eelkõige seetõttu, et tingimused, mille raames tegutseda tuli, olid teiste poolt paika pandud. Kuigi mulle anti tihti vabad käed tööprotsesside osas, jäid alles ikkagi mitmed olulised piirangud (tööaeg, töövahendid, töö tegemise koht või mõned aegade tagant kivisse raiutud reeglid).

Olen oma loomult optimeerija ja parendaja. Taolised piirangud takistavad mul loomast olemasolevast efektiivsemat ja produktiivsemat süsteemi. Seega võite ette kujutada minu frustratsiooni, kui ma nägin, et asju on võimalik palju lihtsamalt ja paremini teha, kuid mul ei olnud vahendeid ega võimalusi selleks.

Artiklit ette valmistades küsisin nii endalt kui teistelt tuttavatelt (mikro)ettevõtjatelt ühe küsimuse. Miks nad eelistavad ettevõtlust palgatööle? Kokku sai muljetavaldav nimekiri põhjuseid, millesse süvenemisel tundus sobiv nad jagada kuude rühma:

  • vabadus
  • kontroll
  • areng
  • parendamine
  • surematus
  • põnevus

1. Vabadus…

…valida ise töötegemise aeg

Ettevõtjana oled oma aja peremees. Sina otsustad, millal sa oma töid teed, klientidega kohtud, puhkad, tervist kosutad, trenni teed, hobidega tegeled või aega perega veedad. Sa võid tööd teha just sel ajal ööpäevast, kui oled kõige produktiivsem, ja just selliste ajaliste juppide kaupa, mis sinu jaoks kõige paremini töötavad.

Ettevõtjana kaob ära palgatöötaja üks põhitunnuseid – pidev kella jälgimine tööpäeva lõpu ootuses. Nüüd on konkreetsest kellaajast tunduvalt olulisemaks see, et ülesanne saab täidetud. Sinu tööpäev lõppeb siis. kui selleks päevaks ette nähtud töö on tehtud! Mõnikord tähendab see lühikest tööpäeva, mõnikord pikka, kuid millal ja kui pikalt on tavaliselt sinu enda kätes.

…valida töötegemise koht

Keegi ei saa sind sundida oma ettevõtet juhtima konkreetsest kohast. Tänapäeva tehnoloogilised võimalused on sellised, mis võimaldavad ettevõtteid juhtida ka teiselt poolt maakera. Ettevõtte juhtimisega samal ajal võid vabalt ringi reisida.

Isegi kui sinu ettevõte on loodud puhtalt sinule endale töö pakkumiseks kehtib sama – sina valid, kus sa oma toodet valmistad või teenust pakud. Mõnes valdkonnas (nt infotehnoloogia, e-turundus, kaugtoe pakkumine mingil alal) tegutsedes ei pruugi sinu enda asukoht üldse oluline olla.

…kujundada endale sobiv töökeskkond

Töövahendid, paika pandud tööprotsessid, meeskond, sisekliima – kõik eelpool nimetatu mõjutab meie töö tulemuslikkust ja töö tegemisest saadavat rahulolu.

Õiged töövahendid ja hästi läbimõeldud tööprotsessid võivad olulisel määral kiirendada tulemuste saavutamist ning tõsta tehtu kvaliteeti.

Sama mõju on meeskonnal, mille kõik liikmed üksteist oma oskuste ja teadmistega täiendavad. Hästi kokku pandud meeskonna väärtus ei piirdu vaid heade töötulemuste saavutamisega – lisanduvad üksteise inspireerimine, motiveerimine, pidev areng, uute ja huvitavate ideede ilmumine ning palju muud

Ja nüüd kujuta ette, et kõige selle loomine on sinu enda kätes, sest seekord otsustad sina!

…valida valdkonda, kus tegutsed

Võib juhtuda, et just ettevõtjana saad luua endale unistuste töökoha, tegeleda just sellega, mis sulle huvi pakub ja mille nimel oled valmis pingutama.

Sa ei pea olema enam kinni selles, mis kooli ja kui hästi sa lõpetasid (kui lõpetasid), mis paberid sul taskus on, kui vana sa oled, mis soost sa oled – tavapärane palgatöötajate valikuprotsess eeldab enamasti mingi paberi olemasolu ja, tahame me seda või mitte, diskrimineerimine vanuse, tervise, soo või mõne muu tunnuse järgi on alati olemas, ükskõik kui ilusad ka seadused ei oleks.

Ettevõtjana võtad sina ise kogu vastutuse – ükski paber, aastanumber või sooline iseärasus sinu eest su ettevõtet edukaks ei tee. Tunduvalt olulisem on sinu võime iseseisvalt õppida, kontakte luua, võimalused ära tunda, kiiresti reageerida, olla paindlik pidevalt muutuvas maailmas ning olulistel hetkedel olla valmis ka kõvasti pingutama.

Lisaks – enam ei ole sa kinni ühes valdkonnas. Kui huvid või võimalused muutuvad, siis on lihtne liikuda uues suunas. Sa ei pea isegi oma töökohta selleks vahetama, sest sinu ettevõte on see, milleks sina ta lood. Kui oled aga lõpuks leidnud valdkonna, mis sind tõeliselt paelub ja huvitab, siis ei tundu ettevõtjana tegutsemine enam tööna vaid lihtsalt nauditava eluviisina.

…rahuldada uudishimu

Paljude ettevõtjate ühisjooneks on uudishimu. Soov teada saada, kas nende idee töötab või mitte. Võib-olla oled ka sina selline, kes tunneb pidevat rahutust, sest palgalisena töötades ei ole sul võimalust teha asju enda moodi. Palgatöö suhteliselt jäik raamistik võib muutuda ahistavaks, demotiveerivaks ja arengut pärssivaks.

Ettevõtjana on sul vabadus ise leiutada, kokku panna ja tükkideks võtta – just nii sünnivad uued ja hiilgavad ideed.

2. Kontrolli omamine…

…tööpanuse ja tasu tasakaalu üle

Üks suuri plusse enda ettevõttes töötamisel on see, et sinu panusel on ka tegelik mõju sinu sissetulekule. Kui sa teed tööd rohkem, efektiivsemalt ja paremini, siis teenib ka su ettevõte rohkem ja sinu enda tasu saab olla selle võrra suurem. Pealegi – sina oled see, kes paneb paika tasustamise süsteemi.

…tööprotsesside üle

Mõnikord palgatööd tehes jääb arusaamatuks, miks kõiki neid tüütuid koosolekuid, kokkuvõtteid, raporteid, juhendeid, aruandeid jne vaja on. Kui vaid saaks keskenduda lihtsalt oma tööle…

Ettevõtjana on pall sinu käes – nüüd on sul endal võimalik paika panna, mis on ja mis pole vajalik, kuidas tööd kõige efektiivsemalt tehtud saavad ja kuidas olulised juhtimisküsimused lahenduse leiavad.

…ettevõtte arengu üle

Sinu ettevõte areng on sinu teha – sul ei ole kellelegi teisele aru anda ega pea sa kelleltki oma tegemisteks kinnitust saama. Kui sa oled kindel, et mingi tegevus, suund, uus toode, lähenemine, areng on just sinu ettevõtte seisukohalt oluline, siis võid selle kohe ellu viia, sul ei ole bossi, keda pead kõige pealt veenma ja kellelt loa saama.

Sa ise saad paika pannad eesmärgid, tegevuskava, tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ning hiljem ka hinnata, kas soovitu saavutati või mitte.

Ja kui midagi lähebki plaanitust teisiti, siis ei ole kellelegi näpuga näidata. Tuleb analüüsida, uued eesmärgid seada ja parem tee leida. Teadmine, et eelkõige sinu enda otsused mõjutavad iga päev sinu ettevõtet, on hea motivaator oma tööd hästi teha ning pidevalt end arendada.

…ettevõtte kultuuri ja väärtuste üle

Sina otsustad, kuidas sinu ettevõttes töötajatesse ja töösse suhtutakse. Võib-olla su enda varasemad töökogemused on sulle näidanud kitsaskohti, mida sina ettevõtjana saaksid vältida või parandada. Sul on võimalik olla eeskujuks teistele ning luua oma töötajatele töö- ja arengukeskkond, mis tagab sulle nende parima panuse.

Mõnikord polegi see ehk ettevõtlus iseenesest, mis paneb ühe ettevõtja silmad särama. On ka neid, kes näevad ettevõtluses head võimalust kaasata ühte tegevusse kogu perekond ning sel moel koos tagada soovitud elatustase, ühiselt areneda ja midagi uut luua. See on hea võimalus pakkuda kõigile pereliikmetele tunnet, et nende tegevus loeb ja on oluline ning anda lastele kaasa tegutsejapisik.

3. Pidev areng!

Palgatöölisena võib tekkida mingil hetkel roboti tunne: iga päev on samasugune, täis samu liigutusi ja ülesandeid. Ettevõtjana – eriti väikettevõtjana – seda probleemi ei ole. Sa pead lisaks juhtimisele ka paljusid muid asju ise tegema. Mõne tugiteenuse saad ehk sisse osta, aga mida väikesem on su ettevõte seda rohkem langeb su enda õlgadele.

Mikroettevõtete puhul on tavaline, et ettevõtte juht juhtimisega samal ajal tegeleb nii dokumendihalduse, raamatupidamise, turundamise, müügi, kodulehehalduse ja sisuloomega, personalitööga kui ka selle toote valmistamise või teenuse pakkumisega, milleks ettevõte loodi.

Sul pole muud võimalust kui pidevalt end täiendada ja õppida: alati on eesmärke, kuhu vaja jõuda; probleeme, mida lahendada; lahendusi, mida välja töötada; võimalusi, mida enda heaks tööle panna; kukkumisi, mida tagasi eduks keerata. Ettevõtjana puutud varasemast tihedamini kokku teiste andekate ja ettevõtlike inimestega. Sellistest kohtumistest võivad kergesti sündida uued ideed, arenguvõimalused, koostöövõimalused, teistel võib olla kogemusi, mida sul veel ei ole, neilt saab õppida, ammutada inspiratsiooni ja leida motivatsiooni edasi liikuda.

Ettevõtlusega tegelemine muudab sind leidlikumaks

Kui tekib vaba hetkeks peatuda, siis võid pea alati imestunult tõdeda, kuivõrd pika tee oled jälle läbinud, kui palju targemaks, osavamaks, leidlikumaks vahepeal muutunud. Mingil hetkel avastad, et pole olemas probleemi, millele sa lahendust poleks valmis leidma, hakkad märkama võimalusi, mida teised ei pane tähele, hoobid, mis varasemalt jalust lõid, inspireerivad sind nüüd pigem rohkem pingutama, sa õpid väärtustama igat kogemust ning ühtemoodi õppima nii edust kui ebaedust. Sinust saab iga päevaga tugevam, läbinägelikum ja avarama silmaringiga inimene.

Sellist laiapõhjalist kogemuste pagasit, nagu on võimalik ettevõtjana saada, on raske mujalt leida. Mõne ameti puhul saab areneda vaid teatud maani, siis oled ekspert ja nagu polegi kuhugi edasi minna. Ettevõtjana seda probleemi ei ole, sest arenguvõimalustel puuduvad piirid, kõik oleneb sinu enda huvist, võimetest, valikutest. Seega – kui sind innustab enda pidev igakülgne arendamine, siis miks mitte endale selle eest ka tasu maksta – ettevõtlus just seda pakubki.

4. Võimalus midagi ära teha

Mis võiks ühe ettevõtliku inimese silmad veel rohkem särama panna kui teadmine, et on tehtud midagi olulist ära. Mis võiks olla rahuldust pakkuvam viis endale sissetuleku teenimiseks kui luua midagi, mis paneb ka teiste silmad särama ja lisab nende ellu midagi kasulikku, ilusat, nauditavat.

Ettevõtjana on sul suuremad võimalused muuta ümbritsevat maailma paremaks. Nii toodete-teenuste pakkumise teel kui ka heategevuse näol. Igal edukal ettevõttel võiks olla vähemalt üks südamelähedane probleem, millele lahenduse leidmist toetatakse.

5. Võimalus jätta endast jälg maha

Ettevõtjate hulgas on kindlasti palju neidki, kelle jaoks suurim nauding on luua, ehitada või teha midagi, mis kestaks neist endist kauem. Selleks võib olla edukas bränd, millegi täiesti uue ja vajaliku loomine, mõne olulise probleemi lahendamine.

Taolise eesmärgi nimel töötamine pakub kindlasti tunduvalt suuremat rahuldust kui kellegi teise ideede elluviimise nimel pingutamine. Motiveeriv võib olla ka teadmine, et sinust võib saada samasugune eeskuju ja inspiratsiooniallikas, nagu sulle on sinu eeskujud.

6. See on põnev! See tekitab sõltuvust!

Sul on igav? Järelikult ei ole sa ettevõtja. Ettevõtjal on alati midagi teha, alati midagi uurida, õppida ja kuhugi edasi areneda. Pole olemas sellist asja nagu arengu lõpp-punkt – selle nimi on lihtsalt laiskus, ükskõiksus ja mugavus.

Olla millegi juures idee sünnist selle realiseerimiseni, ise otsustada, ise riskida, ise näha ja kogeda arengut, on põnev. See on valdkond, kus midagi pole 100% kindel, kuid võimalusi on lõputult. Siin on võimalik otsida, leida, avastada, leiutada, kivina langeda või tähena tõusta, kuid mitte kunagi peatuda. Ning see tekitab sõltuvust!

Olles ise midagi nullist loonud, on ka igal positiivsel tagasidel – olgu see kliendilt tulnud kiri, kõne, äramärkimine meedias – hoopis teine ja magusam mekk. Ning iga negatiivne tagasiside on sinu võimalus arenguks. See kõik inspireerib ja motiveerib. Tekib positiivne sõltuvus ennast arendada, paremaid lahendusi leida, probleeme lahendada ja ka teistel aidata samasuguse kogemuseni jõuda.

See põnev vabaduse tunne

Kui võtta kõik eelnev kokku ühte lausesse, siis ettevõtja on olla hea, sest sul on vabadus otsustada ise oma elu üle ning kunagi ei hakka igav.  Ütleb juba sõna “ettevõtja” isegi ära – see on inimene, kes tahab ette võtta ning tegutseda.

Tegijal aga juhtub nii mõndagi, mis muudabki asja põnevaks. Sul ei ole kunagi igav, igal päev ootavad ees uued väljakutsed, võimalused, ideed, et sind tegevuses hoida.

Miks sinu meelest võiks ettevõtjana tegutsemine hea olla? Ehk on sul mõni motiveeriv ja positiivne ettevõtjaks olemisega seotud lugu jagada? Anna meile kommentaariumis teada.

Eelneva loo jätkuks sobib hästi meie artikkel “Kodu(tu)kontor ehk töölaud kodus, kohvikus ja metsas“. Tänapäeval muutub üha tavalisemaks, et inimesed töötavad väljaspool traditsioonilisi tööandja pakutavaid kontoreid. Valikuvõimalustest väljaspool tavakontorit see artikkel räägibki.

 

Kui sulle oli artiklist kasu, siis näita seda. Kliki südamel!

Lisa kommentaar

See veebileht kasutab spämmi vähendamiseks Akismetit. Uuri lähemalt, kuidas sinu komentaari andmeid töödeldakse.

Shopping Cart
Scroll to Top